BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 101/326/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 czerwca 2010 rok
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się , co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie nowe wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Gminie Wizna z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiźnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 101/326/10
z dnia 18 czerwca 2010 r.


Wykaz wyposażenia przekazanego Gminie Wizna

Lp Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa
1 Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym Windows XP 013/491/33 1 3347,36
2 Pakiet Ofice SB - 1 990,00
3 Drukarka XEROX PHASER 3435 DN 013/491/34 1 1000,00
4 Pakiet ANTYWIRUS KASPERSKY 2010 1 LICENCJA - 1 140,00
Razem: 5477,36


Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 12:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 782 razy