BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 102/329/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży dla Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie, na okres do 31.12.2013r., majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego, wyszczególnionego w załączniku do uchwały.
§ 2
Przekazany majątek ruchomy będzie wykorzystywany przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie do prowadzenia, w terminie do 31.12.2013r. oceny efektu ekologicznego oraz badań w zakresie: rejestracji znalezionych na jezdni martwych zwierząt (z podziałem na gatunki), okresowego badania liczebności, składu i struktury migrujących zwierząt oraz pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, przedsięwzięcia pn. „Budowa przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica-Drozdowo-Wizna” dofinansowanego przez Fundację EkoFundusz w Warszawie a zrealizowanego w okresie 15.03 - 21.05.2010r. w imieniu Powiatu Łomżyńskiego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 3
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży przekaże majątek na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1) Marek Dworakowski
2) Mieczysław Chojnowski
3) Henryk Kłosiński
4) Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 lip 2010 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 786 razy