BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 103/332/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 lipca 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się , co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie nowe wyposażenie zgodnie z załącznikiem do uchwały, stanowiące własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Gminie Wizna z przeznaczeniem na wyposażenie Punktu Doradczo-Konsultacyjnego w Wiźnie utworzonego w ramach projektu „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiźnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczący Zarządu
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Załącznik do uchwały 103/332/10
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 lipca 2010 r.

Wykaz wyposażenia przekazanego Gminie Wizna

Lp Nazwa sprzętu Nr inwentarzowy Ilość Wartość początkowa
1 Regał biurowy - 1 833,00
2 Biurko - 1 366,00
3 Krzesło Alternativ - 2 290,00
Razem: 1489,00


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 sie 2010 15:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 753 razy