BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 103/334/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 lipca 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 2 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 – uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 138.311,00 zł z tego na :
1. Zadania własne - 137.311,00 zł;
2. Zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.000,00 zł
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem 33.635.388,00 zł
- wydatki ogółem 35.863.196,00 zł
§ 4
Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczący Zarządu
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarzadu:
1.Mieczysław Chojnowski
2.Henryk Kłosiński
3.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 sie 2010 15:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 731 razy