BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 103/335/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 lipca 2010 roku
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 89 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1
Wyrazić pozytywną opinię dotyczącą terminów rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostki budżetowej Powiatu Łomżyńskiego;

1) Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży:
a) rozpoczęcia likwidacji – 1 września 2010 roku,
b) zakończenia likwidacji – 31 grudnia 2010 roku.
2) Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Łomży:
a) rozpoczęcia likwidacji – 1 września 2010 roku,
b) zakończenia likwidacji – 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczący Zarządu
Marek Dworakowski
Wicestarosta

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 sie 2010 15:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 789 razy