BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 103/336/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 lipca 2010 roku
w sprawie: wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie : Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielewa, Grąd, Sulim, Jankowa Skarbowa, Dzierzg w Gminie Nowogród w ilości 25 szt.

Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z póżn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w obrębie :Mątwicy, Nowogrodu, Sławca, Jankowa Młodzianowa, Chmielewa, Grąd, Sulim, Jankowa Skarbowa i Dzierzg w Gminie Nowogród w ilości 25 szt., zgodnie z załączonym wykazem i lokalizacją.


§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczący Zarządu
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 sie 2010 09:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 748 razy