BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 104/337/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2010 roku
w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Na podstawie § 5 uchwały Nr XVIII/92/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2000r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/188/06 z dnia 22 lutego 2006r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznaje się nagrody:

1) Bibliotece Publicznej Gminy Śniadowo- nagroda zespołowa w wysokości 2 tys. zł.,
2) Pani Annie Archackiej- Dyrektorowi Muzeum Przyrody w Drozdowie, nagroda za całokształt działalności 1,4 tys. zł.,
3) Panu Zbigniewowi Zygmuntowi Pieńkowskiemu-choreografowi tańca, nagroda za całokształt działalności 1,3 tys. zł.,
4) Panu Kazimierzowi Krupińskiemu- twórcy ludowemu-rzeźbiarzowi, nagroda za całokształt działalności 1,3 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu: Wicestarosta
1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 sie 2010 09:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 795 razy