BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 104/338/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 lipca 2010 roku
w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku stanowiącą Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski
2. Henryk Kłosiński
3. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 sie 2010 09:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 783 razy