BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 104/340/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 lipca 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 204 , 237 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn.zm.)– uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 217.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 217.135,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 33.970.511,00 zł;
- wydatki ogółem - 36.198.319,00 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1. Mieczysław Chojnowski

2. Henryk Kłosiński

3. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 sie 2010 09:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 779 razy