BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 106/344/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 204 , 237 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.)– uchwala się, co następuje:


§ 1.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 312.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.
Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 312.734,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 34.841.285,00 zł;
- wydatki ogółem - 37.069.093,00 zł.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2010 13:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 794 razy