BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 106/345/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.237, art. 257 ust. 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się z rezerw budżetowych celowych kwotę 81.012,00 zł w tym z :
- rezerwy celowej „oświatowej ” – 12.012,00 zł;
- rezerwy celowej „drogowej” – 69.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1.082.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§ 3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1.082.040,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§ 4.
Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 5.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 35.923.325,00 zł;
- wydatki ogółem - 38.151.133,00 zł

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2010 13:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 799 razy