BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 106/346/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 65 ust.4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr 97/310/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych
w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

w § 7 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

,,przygotowanie i realizowanie inwestycji w zakresie dróg publicznych na podstawie ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 z późn. zm.).§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2010 13:41
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 836 razy