BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr 106/347/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 sierpnia 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Europejska Szkoła Wolontariatu” realizowanego w ramach POKL priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, art.202 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się Projekt „Europejska Szkoła Wolontariatu” złożony w konkursie nr 1/POKL/7.3/72/10 w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

§ 2.
Przyjmuje się do realizacji Projekt, o którym mowa w § 1, który zgodnie z dokumentacją aplikacyjną będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2010r. do 30 listopada 2010r.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 9 wrz 2010 13:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 699 razy