BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 110/358/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 października 2010 roku
w sprawie: zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 52 ust. 2 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) i w związku z § 10 pkt 4 Uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010 – uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przeniesienia planowanych wydatków za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 września 2010 roku – załącznik Nr 1 – dokonane przez kierowników jednostek budżetowych powiatu łomżyńskiego pomiędzy paragrafami w ramach jednego rozdziału na kwotę 312.739,00 zł z tego na :
1. Zadania własne – 311.630,00 zł;
2. Zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.109,00 zł.
§ 2
Objaśnienia dokonanych zmian zawarte zostały w załączniku Nr 2.
§ 3
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody ogółem – 37.193.380,00 zł;
- wydatki ogółem – 39.421.188,00 zł.
§ 4
Uchwała Zarządu podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Łomży, w trybie art. 78 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 paź 2010 13:13
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 744 razy
Ilość edycji: 2