BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 110/360/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 października 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 237, art. 257 ust. 1 i art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm) – uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej kwotę 20.200,00 zł w tym:
- z rezerwy „ ogólnej ” kwotę 14.000,00 zł;
- z rezerwy celowej „ drogowej” kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.


§2.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 3.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:


- dochody ogółem - 37.316.705,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.544.513,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu"
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 paź 2010 13:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 783 razy