BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 110/362/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 października 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.


Na podstawie art. 204, 237 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXXI/155/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok – uchwala się, co następuje:


§1.
Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami planowanych wydatków na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt A.

§3.

Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 pkt B.

§4.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§5.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

– dochody ogółem – 37.270.608,00 zł;
– wydatki ogółem – 39.498.416,00 zł.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 paź 2010 13:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 733 razy