BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 110/363/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:


§ 1. Przekazać nieodpłatnie używany zestaw komputerowy (komputer + monitor) wraz z drukarką, stanowiący własność Powiatu Łomżyńskiego będący w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Łomży – Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 20 paź 2010 13:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 786 razy