BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 111/364/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 października 2010 roku
w sprawie: wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie : Boguszyc, Chojn Młodych, Giełczyna, Janowa, Starych Kupisk, Konarzyc, Milewa, Podgórza, Siemienia Nadrzecznego, Starej Łomży nad Rzeką, Modzel Skudoszy, Nowych Wyrzyk w Gminie Łomża w ilości 26 szt.Na podstawie art.7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się pozytywną opinię w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych w obrębie : Boguszyc, Chojn Młodych, Giełczyna, Janowa, Starych Kupisk, Konarzyc, Milewa, Podgórza, Siemienia Nadrzecznego, Starej Łomży nad Rzeką, Modzel Skudoszy, Nowych Wyrzyk w Gminie Łomża w ilości 26 szt., zgodnie z załączonym wykazem i lokalizacją.


§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 09:36
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 727 razy