BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 111/366/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 października 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.237, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przenosi się z rezerwy budżetowej celowej „oświatowej” kwotę 1.100,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.


Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 37.270.608,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.498.416,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 09:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 713 razy