BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 111/367/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 października 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 204, 237 i 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:


§1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 297.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w zakresie zadań własnych o kwotę 297.180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt. B.

§3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§4.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem – 36.973.428,00 zł;
wydatki ogółem – 39.201.236,00 zł.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 09:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 734 razy