BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 112/370/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 10 listopada 2010 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej w Śniadowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.1220 z późn.zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę na wycięcie drzewa, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Gminy Śniadowo jako działka nr 475/7 o pow.0,5215 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, a będącej w użytkowaniu ZPOZ w Łomży.
2. Wycięcie drzewa może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Śniadowo.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 10:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 749 razy