BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 1130/373/10 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 listopada 2010 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać nieodpłatnie używane monitory, drukarki oraz komputery zgodnie z załącznikiem do uchwały będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży - Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży oraz Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lis 2010 10:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 770 razy