BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 114/379/10 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 listopada 2010 roku
w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2010 rok

Na podstawie art.237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 10.000,00 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł na zadania administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3.

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 37.218.640,00 zł;
- wydatki ogółem - 39.045.448,00 zł.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 gru 2010 11:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 716 razy