BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2014 rok


Na podstawie art. 204, art. 235, art. 236, art. 237, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 22.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt A.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu powiatu w zakresie zadań własnych powiatu o kwotę 22.056,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt B.

§ 3

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 32.810.297,00 zł w tym: dochody bieżące – 30.555.180,00 zł, dochody majątkowe – 2.255.117,00 zł,

- wydatki ogółem - 35.518.592,00 zł w tym: wydatki bieżące – 30.667.520,00 zł, wydatki majątkowe – 4.851.072,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:
1. Lech Szabłowski
2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Przybylak
4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 sty 2015 15:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 532 razy