BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 grudnia 2014 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013 r., poz. 595 z późn.zm.) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2014 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr XXXIII/187/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marcaa 2014 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2014 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2014 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sty 2015 14:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 548 razy