BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2015 roku
w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża.
Na podstawie art.19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r., poz.642 z późn.zm ) oraz art.73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Powierza się od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Miastu Łomża do wykonania przez Miejska Bibliotekę Publiczną zadań powiatowej biblioteki publicznej, wynikających z ustawy o bibliotekach.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Łomżyńskiego do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji powierzonych zadań określonych w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 26 sty 2015 11:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 585 razy
Ilość edycji: 3