BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 3/8/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia:
w sprawie:
Uchwała Nr 3/8/2015
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 stycznia 2015 r.
w sprawie nabycia od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Dobrzyjałowo

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 23 ust. 1 pkt 7, art. 25 ust. 2, art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) w związku § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 roku w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej uchwałą Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 roku, uchwałą Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 roku oraz uchwałą Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 roku, uchwala się co następuje:
§1
Nabyć od Gminy Piątnica w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości położone na terenie obrębu ewidencyjnego Dobrzyjałowo, jednostki ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 271/3 o pow. 0,0138 ha, nr 271/5 o pow. 0,0017 ha, nr 324/3 o pow. 0,0118 ha, nr 324/5
o pow. 0,0106 ha, nr 390/1 o pow. 0,0331 ha, nr 395/1 o pow. 0,0176 ha, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:
1. Lech Szabłowski……………………………. Elżbieta Parzych…………..…
2. Tomasz Chojnowski…………………………
3. Irena Przybylak ……………………………..
4. Antoni Włodkowski…………………………
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 sty 2015 10:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 592 razy