BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała IV/23/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2015 roku
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
Na podstawie § 13 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.4513) uchwala się, co następuje:


§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 mar 2015 10:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 529 razy
Ilość edycji: 1