BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała IV/24/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok.
Na podstawie § 45 ust.2 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz.4513) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza


Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 mar 2015 10:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 378 razy