BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała IV/25/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 25 lutego 2015 roku
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:

  • Plan Data dodania: 2 mar 2015 10:32
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 mar 2015 10:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 411 razy