BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 51/178/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 września 2016 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,                          co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży, stanowiący  

         załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

        01 października 2016 roku.

 Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                          


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 28 wrz 2016 13:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 491 razy
Ilość edycji: 4