BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 40/2016 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 27 września 2016 roku
w sprawie: określenia powiatowych lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim.

        

Na podstawie art.9 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) zarządza się, co następuje:

                                                                                      § 1

1.Określa się następujące powiatowe lokale, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej :

1) dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku : punkt w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1

2) dla organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego , wyłonionej w otwartym konkursie ofert : punkt w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27.

2. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim , o których mowa w ust.1 ustanawia się na okres od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.

                                                                                     § 2

Ustala się następujący harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach, o których mowa w § 1 :

nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punktach, o których mowa w § 1 w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie , z wyłączeniem dni wolnych od pracy , tj.:

1)      w punkcie w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00.

2)      w punkcie w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00.

                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta

Elżbieta Parzych

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 14 paź 2016 10:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 571 razy