BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 52/180/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 5 października 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

 § 1

 

 Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu powiatu według załącznika Nr 1, w tym:

1)      zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 205.000,00 zł w zakresie zadań własnych,

2)      zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 205.000,00 zł w zakresie zadań własnych.

 

§ 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

 

§ 3

 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem         – 31.969.842,00 zł, w tym: dochody bieżące – 29.353.441,00 zł,

                                                                          dochody majątkowe – 2.616.401,00 zł,

 – wydatki ogółem         – 32.978.701,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 27.981.482,00 zł,

                                                                       wydatki majątkowe – 4.997.219,00 zł.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    w .z. Przewodniczącego Zarządu:

Lech Szabłowski

Wicestarosta

 

Członkowie Zarządu:                                                        


  1. Tomasz Chojnowski             
  2. Irena Przybylak              
  3. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 08:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 420 razy