BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała XIX/108/2016 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 października 2016 roku
w sprawie: przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2019”.

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.)
w związku z art. 87 ust.3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

 

                                                      § 1

 

Przyjmuje się, po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, „Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 - 2019”, który stanowi załącznik do uchwały.

 

                                                                   § 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

                                                                   § 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 Przewodniczący Rady

  Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 19 paź 2016 08:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 579 razy