BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 17 października 2016 roku
w sprawie: upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży do wystawiania i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym   (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku   z art.106 a – 106 q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Upoważnia się pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży do wystawiania  i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT dla kontrahentów Starostwa Powiatowego w Łomży, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie Nr 48/2015 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku   w sprawie upoważnienia pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży do wystawiania    i podpisywania faktur VAT, faktur i not korygujących VAT.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się Sekretarza Powiatu do zapoznania pracowników Starostwa Powiatowego z treścią zarządzenia.

 § 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta

Elżbieta Parzych

 

                                                                      

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 24 paź 2016 14:44
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 458 razy