BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 53/184/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 października 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu według załącznika Nr 1, w tym:

1)      dokonuje się przeniesień w planie wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

2)      dokonuje się przeniesień w planie wydatków w zakresie zadań własnych.

 

§ 2

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

 

 § 3

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 32.604.956,00 zł, w tym:    dochody bieżące – 30.028.330,00 zł,

                                                                          dochody majątkowe – 2.576.626,00 zł,

 

– wydatki ogółem       – 33.613.815,00 zł, w tym:    wydatki bieżące – 28.770.614,00 zł,

                                                                       wydatki majątkowe – 4.843.201,00 zł.

 

 § 4

 

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                                  


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 531 razy