BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 54/185/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 28 października 2016 roku
w sprawie: wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie.

 

Na podstawie art. 48 ust.1 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt. 9, art. 73 ust. 4, art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Z dniem 1 stycznia 2017 roku obniżyć o 50 % opłatę roczną, określoną w wypowiedzeniu z dnia
18 czerwca 2010 roku, nr GN.I.7003-3/2010, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego, położonej w m. Łomża przy ul. Nowogrodzkiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 20248/5 o pow. 0,2144 ha, która została wpisana do rejestru zabytków z ujawnieniem tego faktu w księdze wieczystej
nr LM1L/00035249/1, prowadzonej dla tej nieruchomości.

 

2. Upoważnić Starostę i Wicestarostę do podpisania wypowiedzenia opłaty za użytkowanie wieczyste.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                             

 Lech Marek Szabłowski

Tomasz Chojnowski

Irena Przybylak

Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lis 2016 15:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 531 razy
Ilość edycji: 1