BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 55/192/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 listopada 2016 roku
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2021

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia     2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021 stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały Zarządu.

§ 2

 

Uchwała podlega przedłożeniu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Zarządu:

 

Elżbieta Parzych

 Członkowie Zarządu:                                                      

1. Lech Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski

3. Irena Przybylak

4. Antoni Włodkowski                                                                     

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2016 08:54
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 508 razy