BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 55/194/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 listopada 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia    2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania p.n. „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży” o wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

§ 2

 Kwota przeznaczona na realizację zadania w budżecie powiatu pozostaje bez zmian.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elzbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                                                  

                


  1. Lech Marek Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski 
  3. Irena Przybylak          
  4. Antoni Włodkowski

.

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 lis 2016 09:25
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 478 razy