BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/195/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 listopada 2016 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255) , art. 15 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239, 395 ), oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 poz. 814), uchwala się, co następuje:

                                                                      §1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, na podstawie wyników prac komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016r. , dokonuje się wyboru n/w oferty i podmiotu realizującego zadanie:

 

Oferent- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży;

tytuł zadania- Punkt pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017;

wysokość przyznanych środków- 60 725,88 zł .

                                                                     §2.

Wynik postępowania konkursowego ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży i stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl.
                                                                     §3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarzadu:

Elżbieta Parzych

Członkowie Zarządu:                                               

1. Lech Marek Szabłowski

2. Tomasz Chojnowski
3. Irena Zofia Przybylak

4. Antoni Włodkowski

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2016 15:37
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 506 razy