BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/196/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 listopada 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok

 

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 237, art. 257, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu według załącznika Nr 1, w tym:

1)      zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.422,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

§ 2

 

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu powiatu według załącznika Nr 2, w tym:

1)      dokonuje się przeniesień w planie wydatków w zakresie zadań własnych,

2)      zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.422,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

§ 3

 

Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

 

§ 4

 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

– dochody ogółem      – 32.454.534,00 zł, w tym: dochody bieżące – 29.877.908,00 zł,

                                                                            dochody majątkowe – 2.576.626,00 zł,

 

– wydatki ogółem       – 33.463.393,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 28.620.192,00 zł,

                                                                            wydatki majątkowe – 4.843.201,00 zł.

 § 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

 § 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                          


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2016 15:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 478 razy