BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 56/197/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 listopada 2016 roku
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

 

 Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U .z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy
w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia
28 czerwca 2006 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku Nr 42/46/2000
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarządu:

Elżbieta Parzych

 

Członkowie Zarządu:                                                       


  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski
  3. Irena Przybylak
  4. Antoni Włodkowski                  
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 lis 2016 15:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 512 razy