BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 55/2016 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 01 grudnia 2016 roku
w sprawie: zasad rachunkowości w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łomży

 

         Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadzam zasady rachunkowości obowiązujące dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łomży w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12.02.2016 r.

 

Starosta

Elżbieta Parzych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 23 gru 2016 10:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 444 razy