BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 13/2019 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 15 marca 2018 roku
w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

§ 1

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986).

powołuję komisję

w składzie:

Maciej Karwowski – przewodniczący,

Bożena Kadłubowska – wiceprzewodniczący,

Adam Tomasz Elster – członek,  

Bogdan Długołęcki – członek.

           

do wyłonienia  najkorzystniejszej oferty na wykonanie oraz odbioru zleconych prac dotyczących:

założenie bazy BDOT500 i bazy GESUT w systemie TurboEwid obejmującej gminę  Jedwabne – obszar wiejski, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

 § 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Starosta

Lech Marek Szabłowski

   

 

 

 

 

                                                                                                                

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 1 kwi 2019 12:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 242 razy