BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/2019 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 kwietnia 2019 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.

 

            Na podstawie art.11 ust.1 i art. 13 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669), zarządzam co następuje:

§  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze 1 etatu w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży

     ul. Szosa Zambrowska 1/27 18-400 Łomża. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 § 2. Powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

 


  1. Krystyna Gosiewska    - Przewodnicząca komisji,
  2. Justyna Chmielewska  - Członek komisji,
  3. Beata Korwek               - Sekretarz komisji,

 § 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

 § 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

 

  • do dnia 12 kwietnia 2019 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,
  • do dnia 23 kwietnia 2019 r. - składanie dokumentów przez kandydatów,
  • dnia 24 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
  • dnia 25 kwietnia 2019 r. - test i rozmowa kwalifikacyjna.

 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Starosta

Lech Marek Szabłowski

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 12 kwi 2019 12:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 257 razy