BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 4 czerwca 2019 roku
w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie.

 

Na podstawie art. 24a ust. 1 w związku z art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 oraz art. 7d pkt 1 ustawy   z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725)  i § 55 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.    w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393) zarządzam co następuje:

§ 1

Przeprowadzić modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Miastkowo w obrębach ewidencyjnych: Chojny Naruszczki, Czartoria, Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Korytki Leśne, Kraska, Kuleszka, Leopoldowo, Łuby-Kiertany, Łuby-Kurki, Nowosiedliny, Osetno, Podosie, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy, Sosnowiec, Sulki, Tarnowo, Zaruzie.

§ 2

Prace modernizacyjne zostaną wykonane zgodnie z warunkami określonymi w projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, uzgodnionym z Podlaskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku

§ 3

Zarządzenie Nr 21/2019 wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  Starosta Łomżyński

Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 5 lip 2019 14:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 214 razy
Ilość edycji: 1