BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 21/94/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 11 lipca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadania pn. 1) ,,Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o długości 990m”, 2) ,,Remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite – Wypychy – Sierzputy – Marki na odcinku om długości ok 315m”

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1  pkt 6  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511) Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porozumienie z Gminą Śniadowo  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadania pn.

1) ,,Remont drogi powiatowej nr 1953B oraz 1954B Szczepankowo – Wszerzecz  o długości  990m”,

2) ,,Remont drogi powiatowej nr 1944B Jemielite – Wypychy – Sierzputy – Marki na odcinku om długości ok 315m”.

 § 2

Upoważnia się do podpisania porozumienia  Starostę Łomżyńskiego i Wicestarostę.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                     Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska                                                   Lech Marek Szabłowski
  2. Tadeusz Góralczyk
  3. Kazimierz Polkowski
  4. Agnieszka Zduńczyk
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 14 sie 2019 15:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 160 razy