BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 79/374/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 30 kwietnia 2021 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki

         Na podstawie  art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2020r. poz. 920)  i art. 6a ust.2 oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470, 471, 1087,2338 oraz z 2021r.poz.54), Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

 

§1

 

Wyraża się pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii, drogi  powiatowej nr 1459B  Bondary – Rudnia, na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki, celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. 

                                                               

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                            

Członkowie Zarządu:                                                   Przewodniczący Zarządu:                                                                  

 


  1. Maria Dziekońska - ...................                           Lech Marek Szabłowski    -  ………..
  2. Agnieszka Zduńczyk -    ...................
  3. Tadeusz Góralczyk - ...................
  4. Kazimierz Polkowski - ...................

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 cze 2021 13:07
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 91 razy
Ilość edycji: 1