BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 80/385/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 31 maja 2021 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021 – 2026 z perspektywą do 2030 roku”.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.[1])  Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Opiniuje się pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021 – 2026 z perspektywą do 2030 roku”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

Członkowie Zarządu:                                                     w/z Przewodniczącego Zarządu:            


  1. Agnieszka Zduńczyk - …………                                            Maria Dziekońska
  2. Tadeusz Góralczyk - …………..                                            ..…………………………….
  3. Kazimierz Polkowski - …………

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 cze 2021 10:21
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 88 razy
Ilość edycji: 1