BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 64/185/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie.
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz.Urz. Woj. Łomż. nr 26, poz. 238, zm. Dz.Urz. Woj. Podl. z 2000r. nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008 Muzeum Przyrody w Drozdowie, w skład którego wchodzą:
1.Bilans na dzień 31.12.2008r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą – 822.510,19 zł
2.Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008r. wskazujący wynik finansowy – strata netto – 1.321,93 zł.
3.Informacje dodatkowe.

§ 2

Strata w kwocie 1.321,93 zł. zostanie pokryta z funduszu jednostki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 12:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 772 razy